به میزان رشدتان پرداخت کنید!

روش پرداختی ساعتی مناسب انواع پروژه ها و تیم ها

سطوح کاربری:
کاربران بازی سرویس پایه + نوبت محور + ریلتایم
۰ تا ۲۰۰۰ کاربر رایگان ۸۰ تومان ۱۲۰ تومان
۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کاربر ۵۰ تومان ۸۰ تومان ۱۲۰ تومان
۵۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ کاربر ۳۵ تومان ۵۶ تومان ۸۴ تومان
۳۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ کاربر ۲۰ تومان ۳۲ تومان ۴۸ تومان
+ ۱۰۰.۰۰۰ کاربر ۱۵ تومان ۲۵ تومان ۳۵ تومان

* هر توسعه دهنده جدید ۱۰ هزار تومان اعتبار اولیه دریافت میکند.

* با دعوت از هر توسعه دهنده با استفاده از کد دعوت خود ۵۰ هزار تومان اعتبار هدیه دریافت میکنید.

* پلن های پیشرفته تر شامل تمامی امکانات پلن های قبلی هستند.

خدمات مصرفی:
نام محصول واحد هزینه
جداول داده ۱ تراکنش ۰.۲ تومان
فضای ابری اشغال شده ۱ گیگابایت / ساعت رایگان
ترافیک درخواستی فضای ابری ۱ گیگابایت / ساعت رایگان
پیامک ها ارسال ۳۵ تومان

* هر عملیات خواندن،نوشتن و... در جداول داده یک تراکنش فرض میشود.

* مبنی محاسبه هزینه ها تعداد کاربرانی است که در طول ماه حداقل یکبار بازی را اجرا کنند. (Monthly Active User)، استفاده چند باره از بازی در یکماه هزینه دوباره نخواهد داشت.

* فضای ابری «Cloud Storage» فضایی برای قرار دادن فایل های بازی است که توسعه دهنده میتواند در میانه بازی آنها را دریافت کند. که هزینه آن بر اساس حجم و ترافیک درخواستی محاسبه میشود.

پلن های رایانش:
۱۵۵.۰۰۰ در ماه
۲۱۵ در ساعت
2044 MB RAM
2 Core CPU
۱۰۸.۰۰۰ در ماه
۱۵۰ در ساعت
2048 MB RAM
1 Core CPU
۵۴.۰۰۰ در ماه
۱۰۰ در ساعت
1024 MB RAM
0.5 Core CPU
۲۷.۰۰۰ در ماه
۳۷.۵ در ساعت
512 MB RAM
0.25 Core CPU