تعرفه ها

کاربردی

رایگان

بسته دلخواه خود را انتخاب کنید
کاربران ماهانه (MAU): 0 تومان

فضای ابری (CloudStorage): 0 تومان

جداول داده (DBAAS): 0 تومان

بازی های آنلاین:

150000 تومان ماهانه
ثبت نام و خرید payment
توجه:

* هزینه سرویس به صورت ماهیانه قرار گرفته است.
* مبنی محاسبه هزینه ها تعداد کاربرانی است که در طول ماه حداقل یکبار بازی را اجرا کنند. (Monthly Active User) بدیهی است که اجرای دوباره بازی هزینه ای نخواهد داشت.
* توسعه دهندگان میتوانند قبل از خرید پلن های بالا با مشخص کردن کاربران آزمایشی «Tester» در پنل کاربران از تمامی قابلیت ها استفاده کنند.
* فضای ابری «Cloud Storage» فضایی برای قرار دادن فایل های بازی است که توسعه دهنده میتواند در میانه بازی آنها را دریافت کند. که هزینه آن بر اساس حجم و تعداد کاربران محاسبه میشود.