سرویس بلادرنگ «RealTime»

مقدمه

سرویس بلادرنگ به شما کمک میکند تا بازی هایی تحت شبکه طراحی کنید که کاربران در یک نشست به صورت همزمان فعالیت کنند. استفاده از این سرویس به علت داشتن پیچیدگی های سمت کاربر تنها از طریق افزونه های ارایه شده قابل انجام است. 

سرویس ریلتایم به دو صورت ارسال پیام دستی (با استفاده از توابع Private و Public) و با استفاده از مجموعه ابزار های جدید و خودکار امکان پذیر است (توابع ریموت، Observer ها و ...) برای استفاده از توابع خودکار میبایست هنگام مقدار دهی کردن به SDK، در کنار کلید های دسترسی و رمزینه گزینه ی RealtimeUtilEnabled را نیز فعال کرده تا ابزار های مخصوص به سرویس ریلتایم نیز لود شوند.

پلاگین موتور یونیتی