رایانش ابری

آشنایی با مفاهیم اولیه

سرویس رایانش به توسعه دهندگان کمک میکند تا برخی از بخش های بازی را که حساسیت امنیتی دارند «خرید، دریافت امتیاز، بررسی نتیجه و ...» یا لازم است تا با سرور های خارج از گیم سرویس ارتباط برقرار کنند را از سمت بازیکنان به محیط امن و مستقل منتقل کنند. با استفاده از این سرویس میتوانید تکه برنامه هایی به صورت تابع را در بخش رایانش ابری ثبت و به وسیله درخواست های HTTP یا فراخوانی تابع در میانه ی بازی اجرا کنید. بدین صورت بازیکنان یا افراد متقلب نمیتوانند کد های حساس بازی شما را مشاهده کنند.

برای استفاده از این قابلیت باید ابتدا با توجه سیستم عامل خود ابزارک خط فرمان سرویس رایانش را دریافت کنید. این ابزارک ها در صفحه افزونه ها در دسترس قرار دارند. این ابزارک به شما کمک میکند تا فریم ورک رایانش را دریافت و پس از توسعه و  تست توابع خود آن را در سرویس رایانش مستقر کنید.

پس از دریافت فریم ورک شما میتوانید توابعی را به زبان سی شارپ (C#)  در آن تعریف و با نام دلخواه رجیستر کنید. هر تابع از یک نام، محتوی کد، زمان بیشینه اجرا و ساختار ورودی تعریف میشود. شما میتوانید در حالت تست یا بر روی رایانه خود برنامه و نحوه اجرای آن را ارزیابی و پس از اطمینان آن را بر روی سرویس رایانش مستقر کنید. پس از اجرای فریم ورک توابع شما با استفاده از آدرس هایی که در پنل توسعه دهندگان یا خط فرمان نمایش داده میشوند در دسترس هستند.

توابع ثبت شده میتوانند به وسیله ی کلید نشست هریک از کاربران یا توسط کاربر رایانش ابری اجرا شود. کاربر رایانش پس از اولین اجرای تابع با این کاربر ایجاد خواهد شد. دقت کنید که هزینه های سرویس رایانش با توجه به زمان صرف شده برای اجرا تابع در نظر گرفته میشود و شما میتوانید این هزینه را با استفاده از مقدار بیشینه زمان اجرا (TimeOut) کنترل کنید.

 

در بخش بعدی به صورت عملی با نحوه راه اندازی و اجرای سرویس رایانش آشنا میشویم.

پلاگین موتور یونیتی