گفتگو، دوستان و پارتی

مقدمه

 

سرویس چت به شما کمک میکند تا میان کاربران ارتباط نزدیک تری ایجاد کنید. برای ایجاد یا عضویت در یک اتاق گفتگو کافیست نام اتاق را بدانید. این نام یکتا و میتواند هر مقدار دلخواهی مانند شناسه اتاق یا یک کلمه باشد. این اتاق های گفتگو میتوانند در یک نشست بازی یا بین کاربران بازی ایجاد شوند.

توجه کنید برای ایجاد اتاق گفتگو نیازی به عضویت در یک نشست بازی «Room» نیست و تنها با اتصال به سرور کامند میتوان با دیگر کاربران بازی به گفتگو پرداخت.

پلاگین موتور یونیتی