جداول داده و فضای ابری

ذخیره ابری بازی

 

GET    https://api.gamesservice.ir/v1/savegame        

POST    https://api.gamesservice.ir/v1/savegame        

DELETE   https://api.gamesservice.ir/v1/savegame        

با استفاده از این سرویس میتوانید تا سقف ۱۲۸ کیلو بایت به ازای هر کاربر اطلاعات ذخیره کنید. این اطلاعات میتواند به صورت PlainText JSON یا Base64 باشد.

  • token: کلید نشست بازی
  • برای ذخیره داده:
  • { data, name  }
اتصال مستقیم HTTP
پلاگین موتور یونیتی