جداول داده و فضای ابری

دریافت فایل از فضای ابری

شما میتوانید در حین اجرای بازی با استفاده از دستور زیر فایلی را دریافت کنید. همچنین در ابتدای راه اندازی افزونه میتوانید بسته های داده را دریافت کنید این بسته ها به صورت خودکار در محل مورد نظر قرار میگیرند. این فایل ها میتواند هر پسوندی داشته باشد ولی در صورتی که قصد جایگذاری داده های بازی در مسیر دیتا را دارید از پسوند obb فایل اطمینان حاصل کنید.

دریافت اطلاعات فایل

GameService.GetAssetInfo(string tag)

با استفاده از این تابع میتوانید اطلاعات یک فایل مشخص را دریافت کرده و با بررسی فایل های کش شده در بازی که از پیش دریافت شده اند مانع از دانلود چند باره ی فایل شوید و اطلاعات دیگر فایل را نیز دریافت کنید.

دانلود فایل از فضای ابری

GameService.DownloadAsset(string tag)

GameService.DownloadAsset(AssetInfo info)

دستور بالا دانلود فایلی با شناسه ورودی تابع را آغاز میکند. این فایل ها ابتدا باید در پنل توسعه دهندگان ثبت و شناسه آنها در ورودی تابع قرار بگیرد. توجه داشته باشید که این دستور نتیجه دانلود فایل را به صورت بافر بازمیگرداند. پس استفاده از این تابع برای دریافت فایل هایی با حجم زیاد میتواند باعث بروز مشکل در دستگاه کاربر شود.

GameService.DownloadAsset(string tag, string dirPath)

GameService.DownloadAsset(AssetInfo info, string dirPath)

این دستور فایل مشخص شده در ورودی کاربر را دریافت و در مسیر مشخص شده قرار میدهد. این دستور برای دریافت فایل دیتای بازی در ابتدای آن مناسب است و مدیریت رم دستگاه کاربر را نیز درنظر میگیرد. 

لغو فرآیند دانلود

GameService.CancelAllDownloadAsset()

در صورتی که بخواهید تمام فرآیند های دانلود بسته های داده را متوقف کنید این دستور را استفاده کنید.

GameService.CancelDownloadAsset(string tag)

GameService.CancelDownloadAsset(AssetInfo info)

از این توابع نیز میتوانید برای لغو فرآیند دانلود یک فایل مورد نظر اقدام کنید.

 

شما میتوانید برای پیگیری روند دریافت فایل و نتیجه آن با معرفی توابعی به رویداد های زیر فرآیند را مدیریت کنید:

       public static EventHandler<DownloadProgressArgs> DownloadProgress;

       public static EventHandler<DownloadCompleteArgs> DownloadCompleted;

       public static EventHandler<DownloadCancelledArgs> DownloadCancelled;

       public static EventHandler<DownloadErrorArg> DownloadError;

اتصال مستقیم HTTP
پلاگین موتور یونیتی