جداول داده و فضای ابری

ذخیره ابری بازی

این سرویس به شما کمک میکند تا هر نوع داده ای تا سقف 128 کیلوبایت را به ازای هر کاربر ذخیره کنید. بدین صورت بدون تنظیمات خاصی داده هایی را بین هر نشست بازی نگهداری میکنید.  جزئیات ذخیره بازی در نتیجه این دستور بازخواهد گشت.

GameService.SaveGame(

           string saveGameName,

           object saveGameObj

)

توجه کنید که در صورتی که کلاس ورودی تابع به صورت nullable تعریف نشده باشد، با وارد نکردن هر پراپرتی نیز باز هم مقدار پیشفرض آن ذخیره خواهد شد. برای جلوگیری از این اتفاق تمامی پراپرتی های غیر متنی را به صورت nullable تعریف کرده تا با وارد نکردن هرکدام از آنها مقداری برای گیم سرویس ارسال نشود.

بازیابی ذخیره بازی

GameService.GetSaveGame<T>()

با این دستور میتوانید آخرین ذخیره بازی کاربر را دریافت کنید. در نتیجه این دستور مقادیر مربوط به ذخیره بازخواهد گشت. برای دریافت کلاسی که در هنگامی ذخیره سازی به تابع وارد کرده اید میتوانید با مشخص کردن کلاس مورد نظر در قسمت T همان کلاس را دریافت کنید.

پاکسازی ذخیره بازی

GameService.RemoveLastSave()

با این دستور می توانید آخرین ذخیره کاربر فعلی را حذف کنید. در صورتی که این عملیات موفقیت آمیز باشد مقدار True باز خواهد گشت.
 

اتصال مستقیم HTTP
پلاگین موتور یونیتی